Rapoo- It solutions & Corporate template

08-6800405

צור קשר

misradkehila@kv-saad.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

חפש לפי שם פרטי/משפחה
    

אבן חיים אברהם (שטקר) ז"ל

(18/11/1931 - 08/10/1986)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אבן חיים פוריה טובה ז"ל

(27/02/1934 - 11/08/1995)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אהרוני גאולה ז"ל

(02/11/1933 - 12/06/2022)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אולרייך שלום (שובו) ז"ל

(01/01/1922 - 19/05/1955)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אילן יוסי ז"ל

(30/10/1931 - 17/11/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אילן נעמי ז"ל

(28/05/1932 - 25/05/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אל עמי יהודה ז"ל

(13/11/1926 - 24/05/2016)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אפלבום איציק ז"ל

(20/12/1946 - 03/01/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אפלבום מנחם ז"ל

(03/10/1923 - 01/02/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אפשטיין חיים ז"ל

(15/07/1931 - 23/05/2013)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אריאל אינס ז"ל

(10/05/1930 - 04/02/2019)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אריאל אלימלך (לייבל) ז"ל

(01/06/1923 - 06/07/1994)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אש צפורה ז"ל

(29/01/1927 - 26/04/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אש שלמה ז"ל

(01/03/1923 - 02/01/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

אש שמעון ז"ל

(07/01/1922 - 30/01/2007)

לדפי הנחה לחץ כאן... קרא עוד...

בן נון יואב ז"ל

(17/09/1975 - 20/06/1996)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

בן צבי מרים ז"ל

(01/02/1924 - 05/04/2016)

לדפי הצחה לחץ כאן... קרא עוד...

בן צבי שלמה יצחק ז"ל

(12/12/1948 - 18/05/2003)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

בן-צבי משה ז"ל

(18/12/1923 - 30/03/2022)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ברזלי יוכבד ז"ל

(27/12/1928 - 07/10/2018)

לדף הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ברט יהודה ז"ל

(22/11/1922 - 02/03/2004)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ברט ציפורה (ציפ) ז"ל

(22/03/1923 - 02/09/1998)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ברטוב לאה ז"ל

(28/12/1952 - 28/09/2005)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ג'קסון דוד ז"ל

(28/06/1933 - 28/02/2016)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גוטמן יעקב יצחק (טיבי) ז"ל

(08/09/1929 - 25/12/1962)

לדפי הנצחה לחץ כן... קרא עוד...

גולד שמואל ז"ל

(30/05/1921 - 23/06/1961)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גולדפדן מרדכי (גרט) ז"ל

(23/10/1926 - 20/02/1987)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גולדפדן עליזה ז"ל

(07/10/1932 - 29/10/2017)

לדף הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גולדשמידט דוד (הפה) ז"ל

(03/05/1921 - 30/05/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גולדשמידט חנה ז"ל

(28/11/1922 - 19/04/2015)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גולן הדסה ז"ל

(07/06/1931 - 11/08/2021)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גיטמן יעקב (יענקל) ז"ל

(17/08/1932 - 31/05/1966)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גינזברג בנימין (בני) ז"ל

(10/01/1953 - 30/08/2015)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גינזברג יוסף (פיקו) ז"ל

(14/09/1926 - 26/04/2003)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

גינזברג צפורה ז"ל

(08/11/1928 - 25/04/2012)

לדפי הנחצה לחץ כאן... קרא עוד...

דן יצחק ז"ל

(25/07/1934 - 10/01/2023)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

דרורי טובה ז"ל

(19/09/1927 - 21/10/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

דרורי יעקב ז"ל

(23/08/1922 - 27/02/1982)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

הוך אייזיק ז"ל

(31/07/1949 - 06/12/2018)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

המל מיכאל ז"ל

(25/11/1937 - 24/01/2015)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

המל שרה ז"ל

(21/01/1937 - 16/04/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

וייזל רני ז"ל

(09/02/1952 - 17/10/2020)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

וייס יהודה ז"ל

(01/03/1953 - 23/06/1982)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

זהבי מרים ז"ל

(27/07/1933 - 03/03/2015)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

זוהר יחזקאל (זומברה) ז"ל

(03/05/1933 - 18/05/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

זיוון אבשלום ז"ל

(21/08/1925 - 26/12/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

זיוון אסתר ז"ל

(04/09/1925 - 29/05/2017)

לדף הנצחה לחץ כאן ... קרא עוד...

טבק דולי ז"ל

(29/01/1933 - 22/08/1997)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

טבק משה דוד ז"ל

(09/01/1934 - 06/12/1976)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ידידיה שמחה ז"ל

(29/04/1922 - 05/10/2001)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

יואל משה ז"ל

(18/11/1926 - 31/08/1948)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

יום טוב אברהם ז"ל

(30/03/1944 - 17/03/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

יצחקי נחום ז"ל

(19/06/1936 - 16/07/2023)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

יקותיאל אמיתי ז"ל

(26/07/1968 - 04/08/2002)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

יקותיאל חיים ז"ל

(20/09/1937 - 28/12/2021)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כהן אייבי ז"ל

(02/02/1923 - 24/05/2006)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כהן גיתית ז"ל

(26/08/1933 - 03/03/2010)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כהן ידידיה ז"ל

(29/11/1936 - 26/07/1984)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כהן רחל ז"ל

(25/05/1937 - 02/10/2021)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כוכבי דליה ז"ל

(24/12/1937 - 20/01/2022)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כוכבי עמוס ז"ל

(23/05/1936 - 03/07/2020)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

כץ יקותיאל (קותי) ז"ל

(18/05/1925 - 15/11/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לוי אלי ז"ל

(07/08/1926 - 16/06/1971)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לוי קרן ז"ל

(28/09/1979 - 20/02/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לוי רבקה ז"ל

(18/11/1926 - 14/03/2005)

לדפי הנחצה לחץ כאן... קרא עוד...

לוי שרה ז"ל

(15/03/1924 - 11/12/2002)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לוין אסתר ז"ל

(25/12/1932 - 03/03/2019)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לוין שמחה ז"ל

(26/01/1929 - 09/01/2013)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לנדאו בן ציון (בנצי) ז"ל

(01/12/1935 - 27/03/1988)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

לנדאו יסכה ז"ל

(13/03/1935 - 29/01/1994)

לדפי הנצחה לחת כאן... קרא עוד...

לנדאו צפורה (ציפקה) ז"ל

(31/01/1938 - 23/04/1963)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

מוסנזון יהודית ז"ל

(15/05/1936 - 15/05/2023)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

מוסנזון יעקב (חורחה) ז"ל

(04/08/1931 - 09/09/2017)

לדף הנצחה לחץ כאן ... קרא עוד...

מלאכי אלי ז"ל

(20/09/1931 - 14/11/1984)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

נהיר אליעזר ז"ל

(12/12/1927 - 09/12/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

נהיר חיה ז"ל

(24/07/1924 - 07/03/2021)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

נוריק אבא ז"ל

(01/01/1931 - 26/01/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ניר ברוך ז"ל

(13/07/1926 - 11/02/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ניר ציפורה (ציפקה) ז"ל

(01/10/1923 - 24/09/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ניר שפרה ז"ל

(15/05/1925 - 13/08/2014)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

סימון רבקה ז"ל

(23/09/1952 - 14/08/1975)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

סימון רחל ז"ל

(16/04/1922 - 06/05/2017)

לדף הנצחה לחץ כאן ... קרא עוד...

סימון רפאל (רלי) ז"ל

(23/11/1924 - 21/01/2004)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

סימקין אברהם ז"ל

(21/11/1937 - 03/02/2023)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

סימקין איטה ז"ל

(30/09/1945 - 14/06/1991)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

עברון נתן ז"ל

(03/07/1957 - 23/04/1978)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

עברון ראובן ז"ל

(17/07/1932 - 11/03/2023)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ענבי אליעזר ז"ל

(01/01/1928 - 03/08/1948)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פולק אלימלך (אדו) ז"ל

(27/04/1921 - 25/05/2018)

לדף הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פולק נחמה ז"ל

(01/03/1927 - 09/10/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פינקלשטיין חנן ז"ל

(08/01/1932 - 18/01/2020)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פינקלשטיין רות ז"ל

(03/06/1937 - 30/09/2020)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פרוכטר חנה (חנצ'ה) ז"ל

(02/02/1934 - 15/07/2017)

לדף הנצחה לחץ כאן ... קרא עוד...

פרוכטר יאיר ז"ל

(13/10/1961 - 08/07/1982)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פריימן חנה ז"ל

(28/04/1932 - 12/03/2013)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פריימן שלמה (פיפקה) ז"ל

(07/01/1927 - 29/02/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

פרקש מיכאל ז"ל

(18/01/1938 - 17/08/2020)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

צור נחמן ז"ל

(17/04/1937 - 20/02/1996)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

צור עוזי ז"ל

(04/08/1966 - 18/07/2010)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קאופמן נתן ז"ל

(12/08/1921 - 21/04/2010)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קאופמן סבינה ז"ל

(08/11/1923 - 03/05/2016)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קארו לאה ז"ל

(07/12/1932 - 16/10/2019)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קופולביץ אברהם (קופו) ז"ל

(09/05/1939 - 15/04/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קיני חנה ז"ל

(01/02/1925 - 08/01/2021)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קיני יעקב (קבוס) ז"ל

(05/04/1922 - 15/02/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קסלר יעל ז"ל

(27/11/1943 - 28/06/2007)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קרול אריה ז"ל

(08/11/1923 - 27/07/2008)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

קרול רחל ז"ל

(18/04/1929 - 27/09/1987)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

ראדר אודרי ז"ל

(20/10/1936 - 20/03/2023)

רבלין אסף ז"ל

(15/01/1956 - 07/03/2010)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רבלין חיים ז"ל

(02/01/1925 - 27/11/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רבלין שרה ז"ל

(13/11/1928 - 18/12/2022)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רוזמן יהודה ז"ל

(30/03/1937 - 18/11/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רוזנטלר מיכה ז"ל

(05/07/1936 - 08/11/2006)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רוזנמן אברהמי (אברהם) ז"ל

(04/09/1918 - 07/02/2007)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רוזנמן דרורה ז"ל

(02/09/1943 - 03/11/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רוזנמן מרים ז"ל

(18/05/1922 - 12/06/2019)

לדפי הנצחה יש ללחוץ כאן... קרא עוד...

רויך זאב (ג'ינ'י) ז"ל

(11/05/1931 - 25/05/2015)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רום עודד (עודי) ז"ל

(12/02/1955 - 07/06/2005)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רון אסתר ז"ל

(08/05/1922 - 20/07/2011)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רון אריה (אריק) ז"ל

(02/07/1948 - 28/04/1969)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רון בנימין ז"ל

(15/02/1922 - 19/10/2007)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

רפפורט (נהיר) שלומית ז"ל

(10/02/1950 - 12/11/2021)

שהם עפרה ז"ל

(09/07/1945 - 08/08/2005)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שטיינמץ עזרא ז"ל

(31/12/1924 - 01/07/2005)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שטיינמץ עליזה ז"ל

(31/10/1929 - 11/05/2011)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שלמון בנימין ז"ל

(13/09/1958 - 21/07/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שלמון יהודה ז"ל

(21/02/1922 - 23/11/2012)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שלמון רות ז"ל

(13/07/1928 - 07/01/1980)

לדפי ההנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שנון שרה ז"ל

(18/05/1988 - 06/04/2009)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...

שריד ישראל ז"ל

(29/10/1937 - 13/09/2016)

לדף הנצחה לחצו כאן... קרא עוד...

תמיר טוויל מרדכי ז"ל

(21/03/1932 - 03/01/2010)

לדפי הנצחה לחץ כאן... קרא עוד...
saad abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות